Teie veebilehitseja on aegunud. Kiiremaks ja turvalisemaks lehe sirvimiseks laadige alla uus veebilehitseja siit.

Liitu uudiskirjaga
 ja ole kursis Eesti
  golfimaailmaga!

Liitu uudiskirjaga ja ole kursis Eesti golfimaailmaga!

MTÜ Rae Golfiklubi juhatusele

AVALDUS

Avaldust esitades nõustun isikuandmete töötlemisega.

Palun mind vastu võtta MTÜ Rae Golfiklubi liikmeks. Käesolevaga kinnitan:

  1. Olen huvitatud MTÜ Rae Golfiklubi (edaspidi Klubi) eesmärkide saavutamisest;
  2. Tunnistan Klubi põhikirja sätteid ja teisi klubi kehtestatud reegleid, Royal and Ancient Club of ST. Andrews poolt vastu võetud golfi reegleid ja fair play põhimõtet ning Eesti Golfiliidu kehtestatud Hard Card reegleid;
  3. Teostan makseid Klubi põhikirjas ja Klubi pädeva organi poolt kehtestatud korras;
  4. Oman kehtivat green card’i;
  5. Klubi liikmelisus jõustub pärast Klubi juhatuse poolt kehtestatud hooaja liikmemaksu laekumist.

 

Liikmemaksu tasumine:
Saaja: MTÜ Rae Golfiklubi
Konto: EE937700771001971470
Selgitus: Liikme nimi, kelle eest liikmemaks tasutakse

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.