Teie veebilehitseja on aegunud. Kiiremaks ja turvalisemaks lehe sirvimiseks laadige alla uus veebilehitseja siit.
Rae Golfi kohalikud reeglid

 • Kaugusmärgid griini keskele: valge – 200 m, kollane – 150 m, punane – 100 m.
 • Trahvialad on tähistatud kollaste ja punaste vaiadega (Reegel 17).
 • Remondiala on tähistatud siniste vaiadega või värviga (Reegel 16.1).
 • Mängukeelualad on tähistatud vastava sildi või sinivalgete vaiadega.
 • Väljaku piiri tähistavad valged vaiad on piiriobjektid (Reegel 8.1a).
 • Teisaldamatud tehislikud takistused on ehitatud teed sh 18. raja bunkris olev puidust läbipääsutee, lambid 18. raja greeni saarel, pingid, kaugusmärgid, tii-alade kõrval olevad rajakaardid, pallipesurid, vihmutite ja kaevude kaaned, elektrikapid (Reegel 16.1).
 • 1. raja parempoolses trahvialas paikneva kraavi vastaskallas ja selle tagune ala, sh tee, on mängukeeluala (Reegel 17.1e).
 • Bambuskepiga toestatud või sinise lindi või värviga märgistatud puud ja taimed loetakse mängukeelualas paiknevateks ja nende mõjualast mängimine on keelatud. Mängija peab võtma kohustusliku vabastuse (Reegel 16.1f).
 • Mängides 11. rada on 12. raja feeri kõrguseks või madalamaks niidetud alad aut. Mängides 17. rada on 16. raja feeri kõrguseks või madalamaks niidetud alad aut (Reegel 18.2a).
 • Eelispaik edenemisalal – kui mängija pall paikneb feeri kõrguseks või madalamaks niidetud edenemisalal on mängijal lubatud algne pall või mõni teine pall ühe korra asetada kuni ühe kokku murtud tulemuskaardi ulatuses algsest palli asukohast. Palli ei tohi asetada algsest asukohast lipuaugule lähemale. Pall tuleb asetada vastavalt Reeglile 14.2b(2) ja 14.2e. Enne palli ülestõstmist tuleb selle asukoht ära märkida. Eelispaiga reegli alusel vabastust võttes võib mängija palli puhastada.
 • Karistus kohaliku reegli rikkumise eest – üldine karistus (kaks trahvilööki).
 • Mängu katkestamine (Reegel 5.7).
  Järgnevaid signaale kasutatakse mängu katkestamiseks ja jätkamiseks:
  Kohene katkestamine läheneva ohu tõttu: 1 pikk signaal;
  Katkestamine mitteohtliku olukorra tõttu: 3 järjestikust signaali;
  Mängu jätkamine: 2 järjestikust signaali;
 • Märkus: Kui mäng peatatakse läheneva ohu tõttu, siis suletakse viivitamatult ka kõik harjutusalad.