Teie veebilehitseja on aegunud. Kiiremaks ja turvalisemaks lehe sirvimiseks laadige alla uus veebilehitseja siit.

Meeldetuletus põhilistest golfireeglitest!

Päev päevalt lähevad ilmad soojemaks ja ilusamaks ning alates sellest nädalast on mängimiseks avatud ka Rae golfiväljak.  Meie väljak muutub iga aastaga järjest kenamaks ja põnevamaks, mis ka sellel aastal tähendab mängimist jätkuvate ehitustööde keskel. Hooaja algus on hea hetk, et Rae Golfiklubi Reeglite ja HCP toimkonna poolt tuletada kõigile meie väljakul mängijatele meelde põhilisi golfireegleid, GP ringide mängimise korda ja golfietiketi aluseid.

General play (edaspidi – GP ring) ringide mängimine

Eesti Golfi Liidu RHCR komitee otsusena on käesoleval aastal GP ringid lubatud kõigil Eesti väljakutel perioodil 01.04-31.10, eeldusel, et väljak on enamusjaolt avatud suvegriinidega (lubatud on 1 talvegriin).

Rae Golfiklubi GP ringide mängimise ja tulemuste registreerimise juhend on leitav Rae Golfi kodulehel ja teadete tahvlilt klubihoones.

Lühike kokkuvõte:

GP ringi eelregistreerimise nõude täitmiseks piisab märkija teavitamisest enne mänguringi algust, et soovitakse mängida GP ring ja mitu rada GP arvestuses mängitakse, kas 9 või 18.

Märkijaks võib olla vaid isik, kes omab Eesti Golfi Liidu poolt väljastatud kehtivat litsentsi, seega on mõne Eesti golfiklubi aktiivse staatusega liige. Antud nõue kehtib ka välisriigis mängitud GP ringi puhul.

Rae Golfiklubi liikmetel on võimalik GP ringide tulemusi sisestada/esitada ainult elektroonselt kasutades selleks GolfBoxi veebirakendust või äppi.

Paberil või muul viisil Rae Golfile või klubile edastatud tulemuskaarte vastu ei võeta ega aktsepteerita ning Rae Golfi töötajad GP ringe GolfBoxi ei sisesta ega kinnita.

GP ringi mängimisel peab mängija järgima golfireegleid ja Rae väljaku kohalikke reegleid!

Kui on probleeme sisestatud tulemustega, tulemuste sisestamisega või muid küsimusi WHS süsteemi kohta üldiselt, siis võtke julgelt ühendust klubi RHCP toimkonnaga, mille kontaktandmed leiab kirja lõpust.

Väljaku märgistus

Rae väljakut märgistatakse järgnevalt:

Kaugusmärgid griini keskele: valge – 200 m, kollane – 150 m, punane – 100 m.

Trahvialad on tähistatud kollaste ja punaste vaiadega (Reegel 17).

Remondiala on tähistatud siniste vaiadega või värviga (Reegel 16.1).

Mängukeelualad on tähistatud vastava sildi või sinivalgete vaiadega.

Bambuskepiga toestatud või sinise lindi või värviga märgistatud puud ja taimed loetakse mängukeelualas paiknevateks ja nende mõjualast mängimine on keelatud. Mängija peab võtma kohustusliku vabastuse (Reegel 16.1f).

Väljaku piiri tähistavad valged vaiad on piiriobjektid (Reegel 8.1a).

Mängides 11. rada on 12. raja feeri kõrguseks või madalamaks niidetud alad aut. Mängides 17. rada on 16. raja feeri kõrguseks või madalamaks niidetud alad aut (Reegel 18.2a).

Teisaldamatud tehislikud takistused on ehitatud teed sh 18. raja bunkris olev puidust läbipääsutee, lambid 18. raja puttamisgriini saarel, pingid, kaugusmärgid, tii-alade kõrval olevad rajakaardid, pallipesurid, vihmutite ja kaevude kaaned, elektrikapid (Reegel 16.1).

Tuletame meelde, et kaugusmärke ei tohi Rae golfiväljakul välja tõmmata ega muul moel eemaldada. Samuti on keelatud väljaku piire märgistavate vaiade eemaldamine.

Reeglite meeldetuletus

Lühiülevaade tihti  ette tulevates olukordadest. Allpool kirjeldatu on väga lühidalt ja vabas vormis kirjeldus, mitte ametlik reeglite tõlgendus.  Vaadake kindlasti täpsema info saamiseks Golfireeglite raamatut: Golfireeglid

Tiiala  – tiiala on selle raja, mida te mängite, tiiala. Kõik ülejäänud tiialad on edenemisalas. Raja alustamisel peate avalöögi tegema tiiala piiridest. Kui pall paikneb tiialas, siis võite palli lüüa kas maapinnal või tiilt. Tiiala tähiste nihutamine ei ole lubatud.

Väljaku piir – aut.

Väljaku piir on tähistaud kas valgete vaiadega või valge värviga. Pall on audis siis, kui ükski palli osa ei puuduta väljakut.

Kui pall on audis, siis peate sooritama uue löögi eelmise löögi asukohast. Soovitus – kui teil on kahtlus, et pall võis sattuda peale lööki auti, lööge kohe aja ja jalavaeva kokkuhoidmiseks varupall.

Kaevunud pall

Kui pall on mängija löögijärgselt iseenda maandumisjäljes edenemisalal, siis võite võtta trahvita vabastuse.  Pall võib olla kaevunud nn feeril või ka paksus rohus. Vabastusala suurus on vahetult palli tagant üks kepipikkus ja mitte lähemal lipule.  Pall tuleb kukutada vabastusalasse.

Vabastusala peab asuma edenemisalal, kuid ei ole oluline kas ta on feeril või mujal. Ehk siis hea õnne korral saate näiteks paksus rohus maandumisjäljes oleva palli trahvita feerile kukutada.

Remondiala

Pall on remondialas siis, kui mingi osa pallist puudutab remondiala või juhul, kui te palli ei leidnud, on teada või olete põhimõtteliselt kindel, et pall on remondialas.

Remondialast saate trahvita vabastuse, kui teie pall on remondialas või remondiala füüsiliselt takistab teie planeeritavat löögiasendit või svingi.

Remondialast võib ka mängida, kui komitee ei ole piiranud remondialast mängimist või sinna sisenemist.

Remondialast vabastuse võtmisel on lähtepunktiks täieliku vabastuse lähim koht edenemisalal ja vabastusala suuruseks on üks kepipikkus lähtekohast.

Praktikas soovitame toimida järgnevalt. Valige golfikepp millega te planeerite järgnevat lööki sooritada. Leidke lähim punkti pallile, kuid mitte lähemal lipule nii, et sealt punktist lööki sooritades remondiala ei sekkuks teie mängu, tähistage see punkti tiiga ning sellest punktis lähtuvalt on teie vabastusala suurus üks kepipikkus, tähistage vabastusala väline piir samuti tiiga. Nüüd kukutage pall vabastusalasse ning veenduge, et pall jääb peale kukutamist vabastusalasse.  Pall on mängus ning saate mängu trahvita jätkata.

Kui te teate või olete põhimõtteliselt kindel, et teie pall paikneb löögijärgselt remondialas, kuid ei ole leitav, saate võtta trahvita vabastuse, kuid sellisel juhul on vabastuse lähtepunkt see punkt, kus palli ületas viimati remondiala piiri, millest lähtuvalt tuleb täielik vabastus võtta.

Mängukeelu ala

Mängukeeluala on ala, kus komitee on keelanud mängida. Seega, kui mingi osa pallist puudutab mängukeeluala või juhul, kui te palli ei leidnud või on teada või olete põhimõtteliselt kindel, et pall on mängukeelualas või mängukeeluala füüsiliselt takistab teie planeeritavat löögiasendit või svingi, siis sellest punktist mängimine on keelatud. Te peate võtma trahvita vabastuse. Toimige nii nagu remondiala puhul või juhul, kui käigus on kukutamisala, siis kasutage kukutamisala.Trahviala

Pall on trahvialas, kui mingi palli osa puudutab trahviala. Trahvialas võite mängida nii nagu edenemisalas, kuid kui see ei ole võimalik või teie otsusel otstarbekas, siis saate võtta trahvialast ainult trahviga vabastuse, muid vabastuse võimalusi trahvialas ei ole. Vabastuse võimalused sõltuvad sellest kas tegemist on kollase või punase trahvialaga. Teil on valida, kas lüüa uuesti eelmise löögi asukohast, võtta külgvabastus (punane trahviala) või lipu-joonel-tagasi vabastus. Vabastuste võtmisel pidage meeles, et punkt, millest te lähtuvalt vabastust võtate, on see punkt, kus pall ületas viimati trahviala piiri.

Kui remondialale järgneb vahetult trahviala või trahviala on ümbritsetud remondialaga

Kui pall ei ole leitav remondialas, millele vahetult järgneb trahviala või mis ümbritseb trahviala ja on võrdväärne tõenäosuse, et pall võib olla kadunud nii remondialasse kui ka trahvialasse, siis loetakse pall kadunuks trahvialasse ja mängijal on võimalik võtta vaid trahviga vabastus. Vabastuse võtmise lähtepunkt on see punkt, kus palli ületas viimati remondiala piiri, millest lähtuvalt tuleb täielik vabastus võtta. Antud reegel kehtib sama moodi, kui remondiala on lisaks kuulutatud ka mängukeelualaks.

Kukutamisala – Dropping Zone

Kukutamisala on tähistatud, kas värviga joonistatud ring kirjaga „DZ“ või rohelise vaiaga. Vaiaga tähistamise korral on kukutamisala suuruseks ring, mille raadius on kaks kepipikkust vaiast.

Palli kukutamine

Palli peab kukutama põlve kõrguselt otse alla ning pall ei tohi puutuda enne maapinnale jõudmist. mängijat ega tema varustust.  Millises asendis palli kukutada ei ole oluline, küll on aga oluline palli kukutamise kõrgus.  Kui pall kukutatakse valel moel, siis mängija peab palli uuesti kukutama.

Puttamisgriin

Pall on puttamisgriinil, kui mingi osas pallist puudutab puttamisgriini või asub puttamisgriini servast seespool.

Puttamisgriinil olevat märgistatud palli võib ülesse tõsta ja puhastada.

Enne lööki tuleb pallimärk eemalda.

Kui pall puttamisgriinil kogemata liigub, tuleb ta trahvita algsesse kohta tagasi asetada.

Kui palli liigutavad loodusjõud, siis juhul, kui pall oli eelnevalt märgitud ja ülesse tõstetud tuleb pall tagasi asetada algsesse kohta, kui ei, siis tuleb mängu jätkata uuest palli asukohast.

Lipuvarda võib jätta lipuauku või eemalda, kuid otsustama peab enne lööki.

Pall on augus, kui mistahes osa pallist on lipuaugus ja allpool puttamisgriini tasapinda.

Kui pall on valel puttamisgriinil (griin, mis ei ole teie mängitava raja griin) või vale griin takistab teie planeeritavat lööki või löögiasendit, siis olete kohustatud võtma trahvita vabastuse.

2. ja 3. raja mängimine hooaja alguses

2. ja 3. rajal on hooaja alguses kasutuses  laiad mängukeelualad. Mängukeelualadest mängimine on keelatud. Nendest mängukeelualadest on keeruline vabastust võtta. Selleks on antud radadel lisavõimalusena käigus kukutamisalad. Mängija võib kasutada kas kukutamisala või võtta tavapärase vabastuse mängukeelualast vastavalt reeglile 16.1.

Kukutumisalasid võib kasutada ainult, kui pall on kas kaugemal (2. rada) või on lähemal (3. rada) kukutamisala keskpunkti ja mängitava raja mängukeelualas.  Sama loogika kehtib ka siis, kui pall kas kadus mängukeelualasse või mängukeeluala sekkub mängija planeeritavasse svingi. Teistel juhtudel peab mängija võtma tavapärase vabastuse – Reegel 16.1.

Näiteks, kui mängija mängib 2. rada ja pall on mängukeelualas, kuid eespool kukutamisala, siis peab mängija võtma tavapärase vabastus ja kukutamisala kasutada ei tohi. Sama kehtib ka siis, kui mängides näiteks 3. rada satub mängija pall 2. raja mängukeelualasse.

Kukutamisalad on tähistatud kas värviga või rohelise vaiaga. Vaiaga tähistamise korral on kukutamisala suuruseks ring, mille raadius on kaks kepipikkust vaiast.

Kohalike reeglite erand E-1.2

•   Kui pall on 2. raja mängimisel kaugemal kui 2. raja kukutamisala keskpunkt ja paikneb mängukeelualas või kui palli ei leitud, kuid oli teada või on põhimõtteline kindlus, et kadunud pall  on mängukeeluala peal või sees ja on kadunud kaugemale kui 2. raja kukutamisala keskpunkt, siis mängija on kohustatud võtma  vabastuse kas:

 • Reegli 16.1 alusel
  • Kasutama 2. raja kukutamisala

2. raja kukutamisala paikneb vasakul pool griini lähedal ja on piiritletud kas valge ringiga, mille sees on märge DZ või on kukutamisala keskkoht tähistatud rohelist värvi vaiaga. Vaiaga tähistamise korral on kukutamisala suuruseks ring, mille raadius on kaks kepipikkust vaiast. Kukutamisala on vabastusala vastavalt reeglile 14.3.

•   Kui pall on 3. raja mängimisel on lähemal kui 3. raja kukutamisala keskpunkt ja paikneb mängukeelualas või kui palli ei leitud, kuid oli teada või on põhimõtteliselt kindel, et kadunud pall  on mängukeeluala peal või sees ja on kadunud lähemale kui 3. raja kukutamisala keskpunkt, siis mängija on kohustatud võtma  vabastuse kas

 • Reegli 16.1 alusel
  • Kasutama 3. raja kukutamisala

3 raja kukutamisala paikneb paremal pool tiigi lähedal ja on piiritletud kas valge ringiga, mille sees on märge DZ või on kukutamisala keskkoht tähistatud rohelist värvi vaiaga. Vaiaga tähistamise korral on kukutamisala suuruseks ring, mille raadius on kaks kepipikkust vaiast. Kukutamisala on vabastusala vastavalt reeglile 14.3.

Karistus mängimise eest valest kohast – üldine karistus (kaks trahvilööki)

Vaata täpsemalt Rae golfiväljaku kohalikest reeglitest.

Etiketist

Golfireeglid määratlevad, et kõikide mängijate poolt oodatakse reeglile 1.2a vastavat käitumist:

 • Käitudes väärikalt – näiteks järgides reegleid, rakendades kõiki karistusi ja jäädes ausaks kõikides mängu aspektides.
 • Arvestades teiste mängijatega – näiteks mängides tempokalt, hoolitsedes turvalisuse eest ja teise mängu mitte häirides.
 • Kandes hoolt väljaku eest – näiteks parandades löögijälgi, rehitsedes bunkreid, parandades palli kukkumisjälgi ja mitte väljakut asjatult lõhkudes.
 • Järgides peamisi mänguprintsiipe: Mängi väljakut selliselt nagu sa selle eest leiad ja palli nii, nagu see asub. Mängi järgides Reegleid ja golfimängu vaimu.
 • Oled reeglit rikkudes vastutav endale karistuste määramise eest, et sa rajamängus ei saaks võimalikku eelist oma vastase või löögimängus teiste mängijate ees.

Mängutempo

Väljakul on tavaliselt palju mängijaid, seega hoidke kindlasti mängutempot. Hetkel, kui on lubatud ainult 2-sed mängugrupid on see kindlasti veelgi olulisem.

Reegel 5.6b sätestab, et mängijad peaksid mängima hoogsas tempos ja mängutempo parandamiseks on löögimängus lubatud löögijärjekorra eiramine mängides nn „ready golfi“. 

Ohutus

Vähimagi kahtluse korral, et löök võib tabada kedagi väljakul, siis kindlasti mitte sooritada lööki vaid oodata seni, kui teised mängijad ja väljakul viibijad on ohutus kauguses. 

Kui on oht, et juba  löödud pall võib kedagi tabada, siis  teavitada sellest kas traditsiooniliselt fore hüüdes või muul sobival viisil.

Äikese ohu korral pidada eranditeta kinni antavatest signaalidest, äikesega väljakul viibimine või mängimise jätkamine on eluohtlik.

Järgnevaid signaale kasutatakse mängu katkestamiseks ja jätkamiseks:

 • Kohene katkestamine läheneva ohu tõttu: 1 pikk signaal;
 • Katkestamine mitteohtliku olukorra tõttu: 3 järjestikust signaali;
 • Mängu jätkamine: 2 järjestikust signaali;
 • Kui mäng peatatakse läheneva ohu tõttu, siis suletakse viivitamatult ka kõik harjutusalad

Reeglite koolitus

Sellel hooajal on Rae Golfiklubi reeglite toimkonnal plaanis korralda juba traditsioonilisi reeglite alaseid koolitusi. Millal, see sõltub kehtestatud piirangutest ning üldisest olukorrast Eestis ja  teavitame sellest eraldi. Seni on aga kõik küsimused oodatud, kas küsides otse toimkonna liikmetelt või saates meile meili.

Kontaktandmed

Reeglite ja HCP toimkonnaga saab ühendust kirjutades meie meiliaadressil: raerhcp@gmail.com.

09.04.2021

Sulle võib veel huvi pakkuda: