Teie veebilehitseja on aegunud. Kiiremaks ja turvalisemaks lehe sirvimiseks laadige alla uus veebilehitseja siit.

Väljak avatud – tuletame meelde kõige olulisema!

Anname golfihooajale Rae Golfiväljakul mõnusa alguse

Ilm Eestis on läinud soojemaks ja ilusamaks ning alates eelmisest nädalast on mängimiseks avatud ka Rae Golfiväljak. Meie väljak muutub iga aastaga järjest kenamaks ja põnevamaks, kuid ka see aasta jätkuvad väljakul ehistustööd. Hooaja algus on hea hetk, et Rae Golfiklubi Reeglite ja HCP toimkonna poolt tuletada kõigile meie väljakul mängijatele meelde GP ringide mängimise korda, golfietiketi aluseid ja põhilisi golfireegleid.

GP ringide mängimine

Eesti Golfi Liidu RHCR komitee otsusena on käesoleval aastal General Play ringid lubatud kõigil Eesti väljakutel perioodil 01.04-31.10, eeldusel, et väljak on enamusjaolt avatud suvegriinidega (lubatud on 1 talvegriin). Vastava otsus on leitav EGL kodulehelt.

Rae Golfiklubi General Play (edaspidi – GP) ringide mängimise ja tulemuste registreerimise juhendid on leitavad Rae Golfi kodulehelt.

Lühike kokkuvõte:

GP ringi eelregistreerimise nõude täitmiseks piisab märkija teavitamisest enne mänguringi algust, et soovitakse mängida GP ringi, samuti tuleb teavitada märkijat mitu rada GP arvestuses mängitakse kas 9 või 18.

Märkijaks võib olla vaid isik, kes omab Eesti Golfi Liidu poolt väljastatud kehtivat litsentsi ehk on mõne Eesti golfiklubi aktiivse staatusega liige. Kehtib ka välisriigis mängitud GP ringi puhul.

Rae Golfiklubi liikmetel on võimalik GP ringide tulemusi sisestada/esitada ainult elektroonselt kasutades selleks GolfBoxi veebirakendust või äppi.

Paberil või muul viisil Rae Golfile või klubile edastatud tulemuskaarte vastu ei võeta ega aktsepteerita ning Rae Golfi töötajad GP ringe GolfBoxi ei sisesta ega kinnita.

GP ringi mängimisel peab mängija järgima golfireegleid ja Rae väljaku kohalikke reegleid!

Kui on probleeme sisestatud tulemustega, tulemuste sisestamisega või muid küsimusi WHS süsteemi kohta üldiselt, siis võtke meie toimkonnaga julgelt ühendust, kontaktandmed leiab kirja lõpust.

Etiketist

Golfireeglid määratlevad, et kõikide mängijate poolt oodatakse reeglile 1.2a vastavat käitumist:

  • Käituge väärikalt – järgige golfireegleid, rakendage kõiki karistusi ja jääge ausaks kõikides mängu aspektides;
  • Arvestage teiste mängijatega – mängige tempokalt, hoolitsedes turvalisuse eest ja mitte häirides teiste mängu;
  • Kandke hoolt väljaku eest – parandage löögijäljed feeril, rehitsege bunkreid, parandage palli kukkumisjäljed griinil;
  • Järgige peamisi mänguprintsiipe nagu:
    • Mängi väljakut selliselt nagu sa selle eest leiad ja palli nii, nagu see asub.
    • Mängi järgides Reegleid ja golfimängu vaimu.
  • Reeglit rikkudes vastutage endale karistuste määramise eest.

Mängutempo

Väljakul on tavaliselt palju mängijaid, seega hoidke kindlasti mängutempot.

Reegel 5.6b sätestab, et mängijad peaksid mängima hoogsas tempos ja mängutempo parandamiseks on löögimängus lubatud löögijärjekorra eiramine mängides nn ready golfi.

Ohutus

Vähimagi kahtluse korral, et löök võib tabada kedagi väljakul, siis kindlasti mitte sooritada lööki vaid oodata seni, kui teised mängijad ja väljakul viibijad on ohutus kauguses. 

Kui on oht, et juba löödud pall võib kedagi tabada, siis teavitada sellest kas traditsiooniliselt FORE hüüdes või muul sobival viisil.

Väljaku märgistus

Rae väljakut märgistatakse järgnevalt:

Kaugusmärgid griini keskele: valge – 200 m, kollane – 150 m, punane – 100 m.

Trahvialad on tähistatud kollaste ja punaste vaiadega (Reegel 17).

Remondiala on tähistatud siniste vaiadega või värviga (Reegel 16.1).

Mängukeelualad on tähistatud vastava sildi või sinivalgete vaiadega.

Bambuskepiga toestatud või sinise lindi või värviga märgistatud puud ja taimed loetakse mängukeelualas paiknevateks ja nende mõjualast mängimine on keelatud. Mängija peab võtma kohustusliku vabastuse (Reegel 16.1f).

Väljaku piiri tähistavad valged vaiad on piiriobjektid (Reegel 8.1a).

Mängides 11. rada on 12. raja feeri kõrguseks või madalamaks niidetud alad aut. Mängides 17. rada on 16. raja feeri kõrguseks või madalamaks niidetud alad aut (Reegel 18.2a).

Teisaldamatud tehislikud takistused on ehitatud teed sh 18. raja bunkris olev puidust läbipääsutee, lambid 18. raja puttamisgriini saarel, pingid, kaugusmärgid, tii-alade kõrval olevad rajakaardid, pallipesurid, vihmutite ja kaevude kaaned, elektrikapid (Reegel 16.1).

Tuletame meelde, et kaugusmärke ei tohi meie väljakul mingil moel oma asukohast teisaldada. Samuti on keelatud väljaku piire märgistavate vaiade eemaldamine.

Lühike reeglite meeldetuletus

Lühiülevaade tihti ettetulevates olukordadest. Allpool kirjeldatu on väga lühidalt ja vabas vormis kirjeldus, mitte ametlik reeglite tõlgendus. Vaadake kindlasti täpsema info saamiseks Golfireeglite raamatut.

Tiiala – tiiala on selle raja, mida te mängite, tiiala. Kõik ülejäänud tiialad on edenemisalas. Raja alustamisel peate avalöögi tegema tiiala piiridest. Kui pall paikneb tiialas, siis võite palli lüüa kas maapinnal või tiilt. Tiiala tähiste nihutamine ei ole lubatud.

Väljaku piir – aut.

Väljaku piir on tähistaud kas valgete vaiadega või valge värviga. Pall on audis siis, kui ükski palli osa ei puuduta väljakut.

Kui pall on audis, siis peate sooritama uue löögi eelmise löögi asukohast. Soovitus – kui teil on kahtlus, et pall võis sattuda peale lööki auti, lööge kohe aja ja jalavaeva säästmiseks varupall.

Puttamisgriin

Pall on puttamisgriinil, kui mingi osas pallist puudutab puttamisgriini või asub puttamisgriini servast seespool.

Puttamisgriinil olevat märgistatud palli võib ülesse tõsta ja puhastada, kuid enne lööki tuleb pallimärk eemalda.

Kui pall puttamisgriinil kogemata liigub, tuleb ta trahvita algsesse kohta tagasi asetada.

Kui palli liigutavad loodusjõud, siis juhul, kui pall oli eelnevalt märgitud ja ülesse tõstetud tuleb pall tagasi asetada algsesse kohta, kui ei, siis tuleb mängu jätkata uuest palli asukohast.

Lipuvarda võib jätta lipuauku või eemalda, kuid otsustama peab enne lööki.

Pall on augus, kui mistahes osa pallist on lipuaugus ja allpool puttamisgriini tasapinda.

Kui pall on valel puttamisgriinil (griin, mis ei ole teie mängitava raja griin) või vale griin takistab teie planeeritavat lööki või löögiasendit, siis olete kohustatud võtma trahvita vabastuse.

Kaevunud pall

Kui pall on mängija löögijärgselt iseenda maandumisjäljes edenemisalal, siis võite võtta trahvita vabastuse. Pall võib olla kaevunud nn feeril või ka paksus rohus. Vabastusala suurus on vahetult palli tagant üks kepipikkus ja mitte lähemal lipule. Pall tuleb kukutada vabastusalasse.

Trahviala

Pall on trahvialas, kui mingi palli osa puudutab trahviala. Trahvialas võite mängida nii nagu edenemisalas, kuid kui see ei ole võimalik või teie otsusel otstarbekas, siis saate võtta trahvialast ainult trahviga vabastuse, muid vabastuse võimalusi trahvialas ei ole. Vabastuse võimalused sõltuvad sellest kas tegemist on kollase või punase trahvialaga. Teil on valida, kas lüüa uuesti eelmise löögi asukohast, lipu-joonel-tagasi vabastus või võtta külgvabastus (üksnes punase trahviala korral). Vabastuste võtmisel pidage meeles, et punkt, millest te lähtuvalt vabastust võtate, on see punkt, kus pall ületas viimati trahviala piiri.

Palli kukutamine

Palli peab kukutama põlve kõrguselt otse alla ning pall ei tohi puutuda enne maapinnale jõudmist. mängijat ega tema varustust. Millises asendis palli kukutada ei ole oluline, küll on aga oluline palli kukutamise kõrgus. Kui pall kukutatakse valel moel, siis mängija peab palli uuesti kukutama.

Remondiala

Pall on remondialas siis, kui mingi osa pallist puudutab remondiala või juhul, kui te palli ei leidnud, on teada või olete põhimõtteliselt kindel, et pall on remondialas.

Remondialast saate trahvita vabastuse, kui teie pall on remondialas või remondiala füüsiliselt takistab teie planeeritavat löögiasendit või svingi.

Remondialast võib ka mängida, kui ei ole piiranud remondialast mängimist või sinna sisenemist.

Remondialast vabastuse võtmisel on lähtepunktiks vabastuse lähim koht edenemisalal ja vabastusala suuruseks on üks kepipikkus lähtekohast. 

Praktikas soovitame toimida järgnevalt. Valige golfikepp millega te planeerite järgnevat lööki sooritada. Leidke lähim punkt pallile, kuid mitte lähemal lipule nii, et sealt punktist lööki sooritades remondiala ei sekkuks teie mängu, tähistage see punkt tiiga ning sellest punktis lähtuvalt on teie vabastusala suurus üks kepipikkus, tähistage vabastusala väline piir samuti tiiga. Nüüd kukutage pall vabastusalasse ning veenduge, et pall jääb peale kukutamist vabastusalasse. Pall on mängus ning saate mängu trahvita jätkata.

Mängukeelu ala

Mängukeeluala on ala, millest on keelanud mängida. Seega, kui mingi osa pallist puudutab mängukeeluala või juhul, kui te palli ei leidnud või on teada või olete põhimõtteliselt kindel, et pall on mängukeelualas või mängukeeluala füüsiliselt takistab teie planeeritavat löögiasendit või svingi, siis sellest kohast mängimine on keelatud. Te peate võtma trahvita vabastuse. Toimige nii nagu remondiala puhul või juhul, kui käigus on kukutamisala, siis kasutage kukutamisala.

Reeglite ja HCP toimkonna kontaktandmed

Reeglite ja HCP toimkonnaga saab ühendust kirjutades meile – raerhcp@gmail.com.

25.04.2022

Sulle võib veel huvi pakkuda: